Back
Tango discovery
Maurico en Marieke tijdens de workshop op 1 mei 2005De Tango discovery lessen in Cuartito Azul zijn gebaseerd op een methode ontwikkeld door de Argentijnse docent/danser Mauricio Castro. Tango discovery is een jonge en snel aan bekendheid groeiende training voor tangodansers. In Td zijn verschillende concepten geïntegreerd tot een eerste sterk gefundeerde, holistisch georiŽnteerde methode voor het leren van de dans en het daar binnen vrij, gecontroleerd en volledig kunnen improviseren.

De benadering zoekt naar congruentie in vorm en inhoud voor het blootleggen van een hedendaags begrip van tango, en wordt door zijn frisse, open en intelligente kijk op de dans door beginners als wel professionals als eye opener ervaren.

Doel van Td is het ontwikkelen van sensitiviteit, begrip van het tango-spectrum, verruiming van je improvisatievermogen en vergroten van het plezier in dansen. De oefeningen geven inzicht in het noodzakelijke begrip van de structuur en de muzikale gerichtheid, het verkrijgen van controle over de techniek, en het vergroten van bewegingskwaliteit. Voor leider en volger is een even grote verantwoordelijkheid en actieve rol weggelegd.

De methode stimuleert het gebruik van ieders integriteit, zelfreflectie en gezond verstand om effectief te kunnen leren en oprecht te genieten van de dans. In de lessen worden op een conceptuele basis elementen (sacadas, boleos, ganchos e.a.) en thema's (dynamiek, ritmiek, expressie e.a.) behandeld en uitgewerkt. Er wordt met grote regelmaat gewisseld van lespartner om de Ďtaalí van de dans op een eerlijke en interactieve manier te leren.
De lessen zijn niet specifiek gericht op close embrace salondansen maar de informatie is er wel in toe te passen. Uitgebreider informatie over Tango discovery kun je vinden op www.tangodiscovery.com
Workshops/lessen in Rotterdam
Tango discovery is in alle lessen bij Cuartito Azul terug te vinden.
Marieke is officieel CertifiedMasterTeacher met de bevoegdheid in het geven van lessen onder de handelsnaam.
 
Hugo en Marieke geven met regelmaat aparte weekendworkshops voor intermediate en advanced niveau in en buiten Rotterdam.
 
Een greep uit gepassseerde workshoptrainingen door Marieke & Hugo:
Improvisatie met sacadas voor/achter door m/v
Power-impro, arm positie wisselingen en soltadas
Gancho-boleo combinatieloups
Verplaatsingsposities van sacadas, beenverstrengeling
Pro-Actief leiden en volgen. dl.1: state of mind: interactie en muzikaliteit,
dl.2: structuur & positie, dl.3: verbinding en energiedichtheid
Wisseling in danshouding en contactpunten, schaduwposities
Muziekkeuze en expressiviteit
Structuurtraining en timing

eerstvolgende training:
zondag 13 juni
Thema Power Impro* voor Intermediate-3/Advanced dansers
17.00 - 19.00 uur, voorafgaand aan salon
kosten 16,- per persoon, incl. salon 20,-
deelname per paar, reserveren via e-mail
 
*Workshop Power Improvisationģ
Power Improvisation is een term die gebruikt wordt voor een groot arsenaal aan creatieve mogelijkheden buiten de traditionele tangogrenzen voor bij voorbeeld de danshouding, het aantal dansers (dansen met meer dan 1 partner) en gebruik van vormen in de ruimte.
In deze les richten we ons op een specifiek gegeven: het veelvuldig gebruik maken van een gekruiste danshouding. Hierdoor is het bij voorbeeld mogelijk om de volger rondom achterlangs te leiden zonder los te laten en worden gebruikelijke elementen als giros sacadas, boleos en barridas geplaatst in een andere dimensie. Door zeer flexibel gebruik van de danshouding ten gunste van de beweging ontstaat er een bijzonder sierlijke verstrengeling van de omarming.

Td-informatie is onderverdeeld in 3 categorieŽn
- Tango awareness: pro-actief leiden & volgen, fysiek comfort
- Organic structure: structuur & techniek
- 100% Improvisation: improvisatie & muziek
Uitgebreid programma: http://www.tangodiscovery.com/TD2/English/program.htm
Het wordt sterk aangeraden om naast de lessen Tango Discovery lesmateriaal te bestuderen.
Er zijn boeken en CD-roms te koop in Cuartito Azul en via www.tangodiscovery.comUitgebreide informatie over tango Discovery training kun je lezen op www.tangodiscovery.com


Interview met Mauricio Castro, TangoDanza 2004
Recensie TDConceptsWorkshop Hugo&Marieke, La Cadena 2006


Lesmateriaal
Er is een hele reeks Td lesmateriaal beschikbaar, in de vorm van boeken, CD's, Cd-rom's en DVD's.

Lesmateriaal is te bestellen via www.tangodiscovery.com
Alle rechten voorbehouden Cuartito Azul, Rotterdam. Tel (010) 452 73 77
Terug naar boven